English Language

دوره آمادگی سلپیپ

یکی از آزمون های رایج و مورد پذیرش موسسات مختلف در کانادا، مدرک زبان انگیسی سلپیپ (CELPIP) می باشد. برای آمادگی جهت شرکت در آزمون، می توانید فایل زیر را دانلود کرده و تمرین نمایید. در نظر داشته باشید که فایل دوره آمادگی سلپیپ به صورت فشرده بوده و پس از خارج کردن از حال …

دوره آمادگی سلپیپ ادامه »