کمک به انجمن

کمک نقدی به انجمن

کمک نقدی شما به انجمن فرهنگی ایرانیان ساسکاتون امکان گسترش خدمات برای ایرانیان ساسکاتون را خواهد داد. بسیاری از خدمات انجمن رایگان بوده و هزینه های آن از محل کمک های مردمی تامین می گردد. دقت بفرمایید که هنگام پر کردن فرم زیر (چه به صورت کمک موردی و چه ماهیانه) مبلغ اضافه پرداختی به سیستم پرداخت دلبخواهی است و می توانید آن را به هر میزان تغییر داد. همچنین در صورتی که توانایی کمک های غیرنقدی (شامل داوطلب شدن) را دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.