انجمن فرهنگی ایرانیان ساسکاتون

در خدمت ایرانیان شهر ساسکاتون از سال ۲۰۱۹

تازه واردین

نقل مکان به شهر و کشور جدید، مسیری پر از سوال و ابهام است. هموطنان شما و ایرانیان ساسکاتون سعی در فراهم کردن امکاناتی برای تسهیل این جابجایی و حذف اضطراب ناشی از آن دارند.

دانشجویان

تحصیل در کانادا با قوانین تحصیلی متفاوت، یافتن شغل، و روشهای اخذ اقامت برای فارغ التحصیلان، دغدغه اکثریت دانشجویانی ایرانی دانشگاه ساسکاچوان و ایرانیان ساسکاتون است.

ساکنین

انجمن برای کلیه ایرانیان ساسکاتون، فارغ از سبک اقامتشان، تسهیلات، برنامه ها، و جشن هایی برنامه ریزی می کند تا زندگی در کانادا به دور از خانواده و دوستان، ساده تر شود.

ترجمه

در صورتی که نیاز به ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی دارید، انجمن این خدمات را ارائه می نماید. تخفیف های ویژه ای برای اعضای انجمن که نیازمند این خدمات هستند در نظر گرفته شده است.