خودرو

پست های در زمینه خرید و فروش و بیمه خودرو

Interior of a Car

گواهینامه

گواهینامه رانندگی خودروهای شخصی در ساسکاچوان طبقه بندی های مختلفی دارد که از قرار زیر است: گواهینامه کلاس ۷ گواهینامه کلاس ۵ – مبتدی ۱ (Class 5 – Novice 1) گواهینامه کلاس ۵ – مبتدی ۲ (Class 5 – Novice 2) گواهینامه کلاس ۵ – باتجربه (Class 5 – Experienced) گواهینامه کلاس ۷ برای نوآموزانی …

گواهینامه ادامه »