جشن

نوروز ۱۴۰۳

SASKATOON NOROOZ 2024 GALA

جشن سال نوی ۱۴۰۳ ساسکاتون برای بزرگداشت مراسم باستانی نوروز در روز ۱۶ مارس در سالن C محل نمایشگاه های ساسکاتون برگزار خواهد شد. درب سالن از ساعت ۶ بعدازظهر باز شده، و مراسم ساعت ۷ آغاز می شود.