مراسم

چهارشنبه سوری ۲۰۲۳

پاسداشت آیینی کهن

چهارشنبه سوری را چه آیینی کهن و به جا مانده از دوران پیش از کوچ آریانیان بدانیم، چه نماد پاک رهیدن سیاوش از آتش، و چه یادگاری از دوران زرتشتیان، بی شک بخشی جداناشدنی از فرهنگ و آیین ایران ماست.

چهارشنبه سوری امسال در روز ۱۴ مارس در پارک دیفن بیکر (Diefenbaker) به شکل رایگان برای همگان برگزار خواهد شد. اگر می خواهید برای برگزاری وحفظ این آیین کهن همیاری بفرمایید، فرم زیر را استفاده بفرمایید.

یادآوری: مبلغ اضافه پرداختی به سیستم اهدای آنلاین که به صورت پیش فرض ۱۵٪ می باشد اختیاری است، و امکان تغییر آن به صورت دلخواه را دارید.